June 11, 2018

Svenska

Vi bedriver en affärskonsultverksamhet med inriktning på de tyska, spanska och svenska marknaderna. Vi hjälper företag och organisationer med de utmaningar som kan uppstå vid expansion till Tyskland och Spanien, men även inom Sverige, och självklart även vid konsolidering av redan befintliga affärsområden i dessa länder. Vi erbjuder tjänster såsom interim konsulter eller som externa konsulter och är aktiva som interkulturellt tänkande Change Managers, affärsutvecklare och coacher.

Vi behärskar de olika språken, har lång erfarenhet av att verka på dessa marknader samt besitter en djup förståelse av de kulturella skillnaderna mellan de olika länderna. På så sätt är vi väl rustade att hjälpa våra kunder med etableringen och utvecklingen av sina företag, tjänster och produkter på dessa marknader, detta genom bl.a. Lean Customer Development och Growth hacking (tillväxthackning).

Kontakta oss gärna för att förutsättningslöst diskutera just era behov och utvecklingsplaner.